Текучество и мотивация – case study

Обърнаха се към мен с въпрос „Как да се справим с текучеството и мотивацията в call center?”. Макар че тепърва ще започнем работа с клиента по конкретния случай, ето я основата, върху която ще стъпим:

Освен в резултат на ниска мотивационна хигиена, текучеството най-често се поражда от стреса на работа, затова е изключително важно ръководителите да се борят с него. Има още