performance bonus

Напоследък е модерно заплащането, „обвързано с постигнатите резултати“. Без съмнение, то е икономически по-изгодно както за компанията, така и за служителите, които се справят добре с работата, и уж повишава мотивацията на работниците. Но този тип възнаграждение спира развитието на компанията. Има още