Тайна на заплатата

В много компании е забранено обсъждането кой каква заплата получава. Причините за това изглеждат очевидни – да се избегнат спекулации защо даден служител взима повече от друг, и неоснователни искания за увеличение на заплатата. Освен това често заплатата е въпрос на индивидуална договорка, и когато привличате служители от компании с по-високо ниво на възнаграждение, често се принуден да предложите повече, отколкото взимат други служители във вашата компания, които са на сходна позиция. Какво губим обаче от тайната на заплатата?

Има още

Мотивационните писма

За мотивационните писма е писано много. Но тъй като все още се изпращат безсмислени, клиширани писма, в които не става ясно нито каква е мотивацията на кандидатстващия, нито каква трябва да е на работодателя, ще се опитам да синтезирам кратко правило какво трябва да представлява едно такова писмо.

Има още

team oriented performance bonus

Твърде често компании очакват да получат добра работа в екип, а награждават индивидуалните постижения. Други компании пък, осъзнали последствията от индивидуалните бонуси, предпочитат да не дават допълнително възнаграждение, обвързано с резултатите на отделните участници в екипа. Трети изобщо предпочитат да не дават парични бонуси, тъй като фокусират служителите към паричното възнаграждение, а не към работата. А не могат ли бонусите да са екипни, и да не са парични? Има още