Мотивационните писма

За мотивационните писма е писано много. Но тъй като все още се изпращат безсмислени, клиширани писма, в които не става ясно нито каква е мотивацията на кандидатстващия, нито каква трябва да е на работодателя, ще се опитам да синтезирам кратко правило какво трябва да представлява едно такова писмо.

Има още

team oriented performance bonus

Твърде често компании очакват да получат добра работа в екип, а награждават индивидуалните постижения. Други компании пък, осъзнали последствията от индивидуалните бонуси, предпочитат да не дават допълнително възнаграждение, обвързано с резултатите на отделните участници в екипа. Трети изобщо предпочитат да не дават парични бонуси, тъй като фокусират служителите към паричното възнаграждение, а не към работата. А не могат ли бонусите да са екипни, и да не са парични? Има още