Не на изпитателния срок

Кодекса на труда не изисква трудовият договор да има изпитателен срок, нито определя в чия полза да е той. КТ единствено ограничава срока на изпитване да бъде до 6 месеца. Някои работодатели се възползват от това и сключват договори със 6 месеца изпитателен срок в полза на работодателя; други включват клаузата за срок на изпитване, но определят срока на 3 месеца. Очевидно, това предпазва работодателя от изплащане на обещетение, ако новия служител се окаже неподходящ за заеманата длъжност. Но каква е цената на тази предпазна мярка? Има още