Щастие на работа

Вчера в София Алекс Кеърулф и Ник Маркс говориха за щастието в офиса. И двамата лектори казаха, че щастливите хора са по-продуктивни. И ако това не е достатъчно, за да направите нещо за служителите си, то аз искам да посоча още няколко причини, поради които не само трябва да ви е грижа за щастието в офиса, вие трябва да го изисквате!  Има още

Удовлетворение от работата

Иронично е, че когато говорим за „удовлетворение от работата“, обикновено се засягат теми като заплащане, работна среда, отношения с колегите и със шефа, докато самият израз предполага да говорим за самата работа. Има множество изследвания относно взаимодействието между заплащането и мотивацията, както и между мотивацията или ангажираността на служителите, и постигнатите от тях резултати. Интересно е обаче какво в самата работа я прави удовлетворяваща или не удовлетворяваща. И докато хората са различни, и техните нужди са различни, вярвам че има общовалидни принципи, които могат да направят работата на всеки удовлетворяваща, или напротив – да я причислят в категорията „правя го, защото за това ми плащат“.  Има още