Удовлетворение от работата

Иронично е, че когато говорим за „удовлетворение от работата“, обикновено се засягат теми като заплащане, работна среда, отношения с колегите и със шефа, докато самият израз предполага да говорим за самата работа. Има множество изследвания относно взаимодействието между заплащането и мотивацията, както и между мотивацията или ангажираността на служителите, и постигнатите от тях резултати. Интересно е обаче какво в самата работа я прави удовлетворяваща или не удовлетворяваща. И докато хората са различни, и техните нужди са различни, вярвам че има общовалидни принципи, които могат да направят работата на всеки удовлетворяваща, или напротив – да я причислят в категорията „правя го, защото за това ми плащат“. 

На първо място това е видимостта на резултите. Всеки човек иска да знае, че това, което прави, има смисъл. Това обаче е трудно, когато човек работи по дълъг проект, резултатите от който ще са на лице след месеци или години, както и когато работата на човека е много далеч по веригата спрямо клиента, който в крайна сметка ще я получи. Ако подберете метрики, свързани с вашия бизнес – например колко клиента използват продукта ви, какъв е пазарния дял, колко клиенти се връщат или препоръчват компанията и т.н., и ги визуализирате в редовно обновяваща се графика, можете да придадете на служителите си усещането за крайния резултат. Що се отнася до индивидуалния принос, мениджърите трябва да отбелязват и награждават доброто поведение и изключителните резултати.

Друго много важно нещо е автономността при взимането на решения. Различните хора имат нужда от различно ниво на автономност. Някои имат нужда да получават ясни задачи, други смятат, че по-добре от всеки друг знаят какво трябва да се направи. И първите, и последните, могат сами да вземат най-доброто решения как да се свърши задачата. Позволете на служителите си да имат контрол над процеса си на работа, над инструментите, които ползват, и над това как задачите се изпълняват. Делегирайте и самото разпределяне на задачите! Твърде често задачите се спускат отгоре, а след това мениджърите се оплакват, че служителите им мислят просто като изпълнители и не дават нищо от себе си. Вместо това работата може да бъде организирана по начин, така че всеки сам да поеме задачите, с които би се справил най-добре. Комбинирано с визуализация на задачите и прогреса, така че да не остане нещо несвършено и всеки да е наясно кой какво прави, това е изключително мощен инструмент за повишаване както на ангажираността на служителите, така и на крайните резултати.

Разбирането на бизнеса, в който се намира компанията, също подпомага общото удовлетворение на служителите, особено на онези от тях, чиято дейност не е пряко свързана с клиентите или крайния продукт или услуга. За да могат хората да вземат най-добрите решения в работата си, те трябва да познават своите клиенти – тези, които имат нужда от техния труд. Това не винаги са клиентите на компанията – понякога друг отдел се явява вътрешен клиент за даден служител. Но независимо кой е клиента, колкото по-пряка комуникация има между него и служителя, колкото повече служителя знае за клиента и защо използва даден продукт или услуга, толкова по-добри решения може да взима и по-удовлетворен да се чувства от това, че е успял да разреши даден проблем.

И ако някой служител твърди, че това не е негова работа и се интересува само от преките си задачи, а не кой е клиентът и какво иска той, то вероятно е бил заливан с твърде много „суха“ информация за бизнеса на компанията, която не му отговаря на въпроса каква е неговата роля; и вероятно представянето му е било оценявано на основата на изпълнението на пряко възложените му задачи, а не на неговата самоинициативност. Не бива да струпвате цялата информация наведнъж; вместо това, информацията трябва да е винаги достъпна, а служителите постепенно да научават все повече както за работата, която вършат, така и за средата, в която оперира бизнеса.

Joel Spolsky твърди, че желание номер 1 на служителите е да учат нови неща. Това наистина е силен мотиватор, както и желанието за усъвършенстване в дадена област. Вие можете да предоставите и двете възможности на служителите си, като това доведе и до по-добри резултати за компанията. Удовлетвореността от работата е важна инвестиция за успеха на вашия бизнес; тя няма нищо общо с удовлетвореността от заплащането и от средата. Всъщност това са съвсем отделни скали и трябва да балансирате между всички тях.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *