Наемане на пасивни кандидати

Привличането на опитни специалисти е изключително трудна задача, особено в сфери като ИТ, където има много голямо търсене и постоянен недостиг на кадри. Не само, че хората с необходимите умения обикновено имат работа, но дори и да се случи подходящия специалист да си търси такава, то той ще има множество възможности, от които да избира. Много от специалистите, които си търсят работа, имат друга такава, така че и те спадат към така наречените пасивни кандидати – т.е. хора, които не си търсят активно работа.  Има още