Наемане на персонал – част II

Изграждането на ефективна организация започва с наемането на подходящите хора.  След като вече сте привлякли кандидатури, време е да проверите дали наистина са хората, от които имате нужда. Интервюто е един от най-сложните процеси при подбора на персонал. За ограничено време трябва да научите дали кандидата отговаря на изискванията за работа, дали ще се впише в организацията, дали ще може да бъде ефективен в изпълнението на задачите, и в същото време да оставите достатъчно добро впечатление за компанията, за да може човекът да приеме евентуалната оферта за работа. Има още