Мотивация и заплащане

Jurgen Appelo публикува провокативна статия, в която твърди, че парите са мотиватор. Много мениджъри и служители ще се съгласят с това твърдение. Също толкова са обаче и тези, които ще го оспорят. Къде се крие истината? Има още

team oriented performance bonus

Твърде често компании очакват да получат добра работа в екип, а награждават индивидуалните постижения. Други компании пък, осъзнали последствията от индивидуалните бонуси, предпочитат да не дават допълнително възнаграждение, обвързано с резултатите на отделните участници в екипа. Трети изобщо предпочитат да не дават парични бонуси, тъй като фокусират служителите към паричното възнаграждение, а не към работата. А не могат ли бонусите да са екипни, и да не са парични? Има още

performance bonus

Напоследък е модерно заплащането, „обвързано с постигнатите резултати“. Без съмнение, то е икономически по-изгодно както за компанията, така и за служителите, които се справят добре с работата, и уж повишава мотивацията на работниците. Но този тип възнаграждение спира развитието на компанията. Има още