Наемане на персонал – част I

Създаването на ефективен екип започва от наемането на подходящите хора и въвеждането им в работата. Първите седмици на новия служител до голяма степен определят темпото на работата му и не само могат да доведат до пропуснати ползи от по-бавното навлизане в работата, но и да попречат на служителя да развие своя пълен потенциал. Има още

Ефективни обучения

Известно е, че възможността да се учат нови неща е един от основните и най-силни мотиватори в работата. Но въпреки това често обученията са неефективни, служителите ходят с нежелание на тях, използват ги просто за да си починат от ежедневните задачи, и по никакъв начин не показват, че обучението им е било полезно. Защо се получава така? Има още

Knowledge workers

Knowledge workers are not subordinates; they are “associates.” For, once beyond the apprentice stage, knowledge workers must know more about their job than their boss does—or else they are no good at all. In fact, that they know more about their job than anybody else in the organization is part of the definition of knowledge workers. 

Peter Drucker

Първият работен ден

Първите дни на работа са изключителни важни за това как ще се представи новия служител на работа, колко бързо ще навлезе, колко ще е мотивиран и ангажиран и изобщо определя последващия ритъм на работа. Затова, когато наемате нов служител, отделете специално внимание на това да му позволите той не просто да запълни позицията, а да даде всичко от себе си. Има още

Тайна на заплатата

В много компании е забранено обсъждането кой каква заплата получава. Причините за това изглеждат очевидни – да се избегнат спекулации защо даден служител взима повече от друг, и неоснователни искания за увеличение на заплатата. Освен това често заплатата е въпрос на индивидуална договорка, и когато привличате служители от компании с по-високо ниво на възнаграждение, често се принуден да предложите повече, отколкото взимат други служители във вашата компания, които са на сходна позиция. Какво губим обаче от тайната на заплатата?

Има още

Мотивационните писма

За мотивационните писма е писано много. Но тъй като все още се изпращат безсмислени, клиширани писма, в които не става ясно нито каква е мотивацията на кандидатстващия, нито каква трябва да е на работодателя, ще се опитам да синтезирам кратко правило какво трябва да представлява едно такова писмо.

Има още

team oriented performance bonus

Твърде често компании очакват да получат добра работа в екип, а награждават индивидуалните постижения. Други компании пък, осъзнали последствията от индивидуалните бонуси, предпочитат да не дават допълнително възнаграждение, обвързано с резултатите на отделните участници в екипа. Трети изобщо предпочитат да не дават парични бонуси, тъй като фокусират служителите към паричното възнаграждение, а не към работата. А не могат ли бонусите да са екипни, и да не са парични? Има още